Skip to content

Doneren:

NL77ABNA0113116209 t.n.v. Stichting TASNU

TASNU

KvK

863723214

info@tasnu.nl

Beleidsplan TASNU 2022

Inleiding

In 2017 zijn wij enthousiast aangesloten bij een project van VSO in Gulu, Noord Oeganda waarbij het terugdringen van moedersterfte peri-operatief centraal stond. Na een twinning samenwerking kwam in 2019 een eind aan de funding van dit project en daarmee ook aan onze samenwerking met VSO.

We hadden intussen een goede band opgebouwd met het opleidingscentrum (College of Health) en hadden een deel van het curriculum van de opleiding tot Clinical Officer Anesthesia voor onze rekening genomen. Omdat het VSO project stopte zijn wij op eigen initiatief (en eigen kosten) ook in 2019 en 2020 doorgegaan met het trainen van Clinical Officers Anethesia.

Wegens de Covid-19 pandemie was het niet mogelijk om in 2021 naar Gulu te reizen. We hebben die tijd nuttig besteed om deze stichting op te richten, het zoomcontact met Gulu te intensiveren en plannen te maken voor 2022.

Tijdens onze missie in 2022 hebben we veel contact gehad met de afdeling gynaecologie van het Gulu Referal Hospital. Zij wilden ook graag gebruik maken van onze expertise, met name praktijklessen en IC management. Vanuit het College kwam het verzoek voor extra ondersteuning in praktijklessen bij andere zorgdisciplines. In het verlengde daarvan wilde het College graag met ons in gesprek over de inrichting van een skillslab binnen de muren van het College.

Ook in Gulu was de tijd niet stil blijven staan en was er, gesponsord door de Japanse overheid, een nieuw moeder- en kindcentrum gerealiseerd met allemaal mooie apparatuur. Tijdens onze aanwezigheid in 2022 werd ons duidelijk dat enige ondersteuning in onderhoud hard nodig is.

Allemaal zaken die voor ons de noodzaak van actief fondsenwerven versterkte.

Als nieuwe stichting hebben we direct een website gelanceerd en zijn wij op zoek gegaan naar potentiele donateurs en sympathisanten.

Op korte termijn willen wij de trainingen continueren en uitbreiden naar andere disciplines. Een basis leggen voor ondersteuning bij het onderhoud en een basis leggen voor de inrichting van het skillslab.

Op de langere termijn willen we structureel betrokken zijn bij de opleiding van verschillende zorgprofessionals door minimaal 2 x per jaar een team naar Gulu te zenden om IC personeel, recovery personeel en gynaecologie/ neonatologie verpleegkundigen te trainen. Een team zou kunnen bestaan uit Co-assistenten, AIOS, specialisten en zorgprofessionals.

Missie en visie

Samen met onze partners, Gulu Referal Hospital en het College of Health, bouwen aan een hoogwaardige gezondheidszorg door het opleiden van zorgprofessionals op het gebied van anesthesiologie, moeder- en kindzorg en trauma-opvang en ondersteuning geven bij het periodiek onderhoud van de apparatuur.

Zo willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3 (SDG3) van de Verenigde Naties: goede gezondheid voor iedereen.

Doelstelling

  • Een team van drie á vier Isala medewerkers één of twee keer per jaar twee weken naar Gulu uitzenden om trainingen te geven en om te ondersteunen in het onderhoud van apparatuur
  • Trainen en scholen van studenten en zorgprofessionals
  • Train-the-trainer programma opzetten
  • Zoomtrainingen organiseren
  • Inrichten van een skillslab

Strategie

In maart 2023 zal een team van 4 personen naar Gulu reizen. Een anesthesist, 2 anesthesiemedewerkers en een manager om trainingen te verzorgen en de basis van het skillslab in te richten. De manager zal veel overleg hebben met de directies van het ziekenhuis en het opleidingscentrum. Verder zal hij afspraken maken voor de toekomstige planning, wie beheert het skillslab en wat kunnen we betekenen voor de regionale ziekenhuizen. Daarnaast zal hij enige lessen verzorgen toegespitst op management in kleine ziekenhuizen.

Huidige situatie

Tot nu toe hebben we de trainingen kunnen geven passend binnen het curriculum van de opleiding, 2021 uitgezonderd; we krijgen enorm enthousiaste feedback van de studenten en de studieleider.

Activiteiten

Als vervolg op de missie van maart 2023 willen we eind 2023 een klein team, bestaande uit 2 collega’s van de medische technologie, naar Gulu sturen om een onderhoudsplan op te stellen met de lokale deskundigen.

Vanaf 2024 willen wij de frequentie van het uitzenden van teams verhogen en ook de grootte van de teams uitbreiden.

Inkomsten

Via donateurs, fondsen en sympathisanten hopen wij voldoende financiële middelen te genereren om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Algemene informatie van de stichting

RSIN nummer                   : 863723214

KvK nummer                     : 85735140

Postadres                           : Van Pallandtmarke 115, 8016CV Zwolle

Rekeningnummer           : NL77ABNA0113116209

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                           :  F. Haklander

Secretaris                           : M. Companjen

Penningmeester              : J. Dille

Lid                                          : H. Naber

Lid                                          : A. Mostert

De stichting kent geen beloningsbeleid voor het bestuur.